به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند برای مشاهده برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93به سایت دانشگاه پیام نور شبستر مراجعه نمایید.

برای ورود به سایت کلیک نماییدتاريخ : پنجشنبه 1393/07/03 | 11 | نویسنده : |

کلاس های خانم زمانی هفته آینده مورخه 8/15 برگزار نخواهد شد

 تاريخ : پنجشنبه 1393/08/08 | 12 | نویسنده : |

کلاس های آقای تقی پور روز شنبه مورخه 8/10 تشکیل نخواهد شدتاريخ : پنجشنبه 1393/08/08 | 9 | نویسنده : |

پروژه های کلاسی درس منابع انسانی تا تاریخ 93/9/5 تحویل داده شود

(فقط دانشجویان رشته بازرگانی) تاريخ : پنجشنبه 1393/08/08 | 9 | نویسنده : |
کلاسهای آقای پرتوی روز سه شنبه مورخه ۶/۷/۹۳ تشکیل نخواهد .

تاريخ : یکشنبه 1393/08/04 | 14 | نویسنده : |

کلاس های آقای دولگری روز یکشنبه 93/8/4 برگزار نخواهد شدتاريخ : یکشنبه 1393/08/04 | 10 | نویسنده : |
کلاسهای آقای رنج دوست روز یکشنبه مورخه ۴/۸/۹۳  از ساعت ۳۰/۸ الی  ۳۰/۱۲ برگزار نخواهد شد.

تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 13 | نویسنده : |
کلاسهای آقای محمودزاده روز چهارشنبه مورخه ۷/۰۸/۹۳ تشکیل نخواهد شد.تاريخ : سه شنبه 1393/07/29 | 10 | نویسنده : |

کلاس های آقای دکتر فامیان  روزشنبه ویکشنبه مورخه ۳/۸/۹۳ و۴/۸/۹۳ برگزار نخواهد شد.تاريخ : شنبه 1393/07/26 | 10 | نویسنده : |

کلاس های آقای اسماعیل زاده روز دو  شنبه مورخه 93/7/۲۸تشکیل نخواهد شدتاريخ : پنجشنبه 1393/07/24 | 12 | نویسنده : |