به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند برای مشاهده برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93به سایت دانشگاه پیام نور شبستر مراجعه نمایید.

برای ورود به سایت کلیک نماییدتاريخ : پنجشنبه 1393/07/03 | 11 | نویسنده : |
امتحان عملی فتوزئولوژی وزمین شناسی اقتصادی روز چهارشنبه مورخه 93/9/26 ساعت 9:30 با آقای دکتر آقازاده برگزار خواهد شد .تاريخ : سه شنبه 1393/09/25 | 11 | نویسنده : |
زمان تحویل پروژه درس متره وبراورد  (6  نمره  )وساختمان 2 از (15 نمره ) با استاد مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد.تاريخ : یکشنبه 1393/09/23 | 14 | نویسنده : |
كلاس جبراني طراحي الگوريتم روز يكشنبه مورخه 93/9/23 ساعت 8:30 الي 11با خانم اناري دركلاس 202 برگزار خواهد شدتاريخ : پنجشنبه 1393/09/20 | 12 | نویسنده : |
امتحان عملي پايان ترم درس پترولوزي آذرين 1 روز جهارشنبه مورخه 93/9/27ساعت 9 وپترولوزي دگرگوني مورخه 93/9/27 ساعت 10 باخانم دكتر بدرزاده برگزار خواهد شد.تاريخ : پنجشنبه 1393/09/20 | 12 | نویسنده : |
کلاس جبرانی ارزشیابی شخصیت  روز یکشنبه مورخه 93/09/23 ساعت 10 الی 12 با استاد مربوطه تشکیل خواهد شد.تاريخ : سه شنبه 1393/09/18 | 11 | نویسنده : |
کلاس جبرانی هوش مصنوعی  آقای وجدانپر ست  روز شنبه مورخه 93/9/29 ازساعت 8:30 الی 12: 30 برگزار خواهد شد.تاريخ : یکشنبه 1393/09/16 | 13 | نویسنده : |
ارائه شفاهی درس شیوه ارائه مطالب بااستاد وجدانپرست روز یکشنبه مورخه 93/9/16 ساعت 12برگزار می شود ضمنا حضور برای همه دانشجویان درس مربوطه الزامی است.تاريخ : یکشنبه 1393/09/09 | 11 | نویسنده : |
کلاس ها روش تحقیق 2 وروش تحقیق 1. ((رشته مترجمی) روز شنبه مورخه 93/9/15 به ترتیب ساعت 13الی 15 و15 الی 17 با دکتر فامیان برگزار خواهد شد.تاريخ : یکشنبه 1393/09/09 | 8 | نویسنده : |
کلاس آوا شناسی روز سه شنبه مورخه 4/9/93 از ساعت 8:30 الی 12 بااستاد صفایی برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : دوشنبه 1393/09/03 | 13 | نویسنده : |